• ZWK Merlet

Omgangsregels

18-04-'17
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 3. Ik val de ander niet lastig
 4. Ik berokken de ander geen schade
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 7. Ik negeer de ander niet
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur