Limieten Brabantse Zomer Kampioenschappen

De Brabantse Zomer Kampioenschappen komen weer langzaam dichterbij, dit betekent dat alle zwemmers met een limiet mogen deelnemen aan deze kampioenschappen. Om het voor jullie een stukje makkelijker te maken staat er onderstaand een lijst met behaalde limieten per zwemmer. Bekijk de lijst goed en ontdek welke limieten jij al binnen het voor de Brabantse Kampioenschappen. 

Uitnodiging Mini-Kamp 2017

Hallo Zwemmers,                                                                           

Om het nieuwe zwemseizoen goed te beginnen, willen wij dit openen met weer een mini kamp. Wij zijn al bezig met de voorbereidingen.Maar zonder deelnemers geen kamp. Dus de vraag aan jullie, Wie gaat er mee?

Privacy promotiefilmpje

De zwemcommissie is bezig om een promotiefilmpje te maken van de zwemafdeling, dit filmpje zal vervolgens gedeeld worden via social media en of andere kanalen. Middels dit promotiefilmpje willen wij meer aandacht vragen voor de wedstrijdafdeling van ZWK Merlet met als achterliggende gedachten ledenwerving.

Omgangsregels

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
  3. Ik val de ander niet lastig
  4. Ik berokken de ander geen schade
  5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
  6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
  7. Ik negeer de ander niet
  8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen
  9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet

Omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft

3. Ik val de ander niet lastig

4. Ik berokken de ander geen schade

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen

7. Ik negeer de ander niet

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ZWK Merlet op donderdag 13 april om 20.00 uur ’t Heerenhuys te Cuijk

1.Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ALV 2016 (klik hier om de notulen te downloaden)

5. Financiën
    1. Financieel verslag 2016
    2. Begroting 2017
    3. Contributie 2017
    4. Verslag kascommissie 2016/Verkiezing kascommissie 2017

6. Verslagen 2016

Uitval trainingen

Komende week zullen de volgende trainingen komen te vervallen.

- Woensdagavond 5 april, landtraining Selectie
- Vrijdagochtend 7 april, zwemtraining Selectie
- Vrijdagavond 7 april, zwemtraining Selectie

Startlijst JJS 4 Cuijk

Aankomende zondag is de laatste JJS wedstrijd. Deze wedstrijd wordt gezwommen in de Kwel. Wij verwachten de zwemmers en vrijwilligers om 13:00 op het zwembad, zodat iedereen kan helpen met de opbouw van het bad. De Juryvergadering begint om 13:15 en het inzwemmen om 13:30.

Tot dan!

Uitval trainingen

De volgende trainingen komen te vervallen.

- Woensdagavond 15 maart, landtraining Selectie
- Vrijdagavond 17 maart, zwemtraining Selectie
- Zaterdagochtend 18 maart, zwemtraining Selectie te Nijmegen

ZWK Merlet 50 jaar

Jubileumweek voor en door de afdelingen van 18 tot en met 22 april 2017.
In deze week zal elke afdeling een leuke / ludieke activiteit ondernemen rondom de eigen trainingsuren in het bad.

Pagina's

Abonneren op ZWK Merlet RSS

Nieuws

Wedstrijdzwemmen nieuws
21-05-'18
Wedstrijdzwemmen nieuws
07-05-'18
algemeen club nieuws
27-04-'18
Wedstrijdzwemmen nieuws
16-04-'18
Wedstrijdzwemmen nieuws
11-04-'18

Pagina's

Over ZWK Merlet

Voor het 11e jaar op een rij bakken wij de heerlijkste

lees meer

Mededelingen

Nieuw seizoen, nieuwe kansen.

ZWK Merlet, sinds 21 april 1967