• ZWK Merlet

Contributie

24-06-'19

Bij Merlet kan je bijna het hele jaar door trainen. Ook tijdens de verschillende schoolvakanties wordt er gewoon gezwommen. Alleen tijdens de zomervakantie hebben we zes weken geen training. Op sommige (feest)dagen is het zwembad gesloten (dus geen training) en tijdens de herfstvakantie organiseert Merlet de Zwem4Daagse i.p.v. de reguliere trainingen.

Het seizoen start op maandag 26 augustus 2019 en eindigt op zondag 5 juli 2020.

Bij Merlet kan je dus echt het hele jaar door je sport beoefenen!

De contributie (per 1 juli 2019) voor de verschillende groepen is als volgt:
Sterrenplan
€ 11,25 per mnd
1 training per week
Trimzwemmen
€ 20,50 per mnd
1 training per week
Masterzwemmen
€ 20,50 per mnd
1 training per week
Trim-/Masterzwemmen Plus € 25,00 per mnd 2 trainingen per week
Recreanten € 20,50 per mnd 1 training per week
Wedstrijdzwemmen € 24,25 per mnd minioren, junioren, jeugd t/m 17 jaar (startverg. betaald door ZWK Merlet)
Wedstrijdzwemmen   € 30,00 per mnd startvergunninghouder, reacreatief 18+
Waterpolo € 20,50 per mnd recreatief (1 training per week)
Waterpolo
€ 24,25 per mnd jeugd t/m 17 jaar
Waterpolo
€ 30,00 per mnd startvergunninghouder
Dolfijnen € 12,00 per mnd 1 training per week

* Let op, de tabel kan op de telefoon verspringen, hierdoor verschuift het tarief waardoor deze niet meer past bij de naastgelegen groep. 

De hoogt van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie-inning vindt 12 maanden per jaar achteraf plaats aan het eind van iedere maand. Vragen over de contributie kunt u stellen aan penningmeester@zwkmerlet.nl.

Zondaguur
Alle leden van Merlet (Dolfijnen uitgezonderd) kunnen, naast de reguliere traingen bovendien gratis zwemmen tijdens het zondaguur van 9.00 tot 10.00 uur. Ook gezinsleden die niet lid zijn kunnen tegen een vergoeding van €1,50 meezwemmen.

Opzeggen 
Opzeggen kan alleen via ledenadministratie@zwkmerlet.nl, rekening houdend met de opzegtermijnen.